Üst Banner

Hava Yolu Kontrolü, Entübasyon ve CPR uygulama Kursu

Amaç:

Hastane öncesi alanda, temel ilk yardıma ihtiyaç duyan, solunum veya kardiyak fonksiyonları durmuş olan hasta veya yaralılarda, temel ilk yardım, hava yolu kontrolü ve CPR uygulamasının sağlanabilmesidir.

 

Kursun Hedefleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

  1. Hastane öncesi acil durumlarda ve afetlerde, temel ilk yardım uygulamalarını tartışabilmek ve uygulayabilmek,
  2. Hava yolu değerlendirmesi ve kontrolünü sağlayabilmek,
  3. Laringoskop, maske, E.T. tüp, airway, ambu L. maske gibi araç-gereçleri tanımak ve kullanabilmek,
  4. E.T. Entübasyon girişimini teorik anlamda öğrenmek,
  5. Teorik ve pratik anlamda CPR uygulamasını öğrenmek.

 

 

Kimler E ğ itime Kat ı labilir:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunları ile halen AYAY 4. Sınıf öğrencileri katılabilir. Kontenjan 15 ki ş i ile s ı n ı rl ı d ı r.

 

Süre:

Kurs toplam 6 saat’lik bir eğitimden oluşmaktadır.

 

Tatbikat

Tasarım kursuna katılan kişilere katılım sertifikası verilecektir.

 

Koordinatör/E ğ itmen:

Arş. Gör. Hüseyin KOÇAK/Bektaş SARI

 

E ğ itim Yeri:

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: infoayay@gmail.com