Üst Banner

Afetlerde Araştırma Yöntemleri

I. Acil ve Afetlerde Epidemiyoloji Kursu – 5 Kasım 2016

Amaç:

Lisansüstü eğitime devam eden Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin acil yardım ve afetlerle ilgili konularda bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesini sağlamaktır.

Kurs Konuları:

 

 

 

 

 

 

1.Epidemiyolojik Çalışmaların Tarihçesi

2.Afetlerde Epidemiyolojik Çalışmaların Tarihçesi

3.Temel Epidemiyoloji: Tanımlayıcı Araştırmalar

4.Tanımlayıcı Araştırma Örnekleri

5. Uygulama

Kimler E ğ itime Kat ı labilir:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olup lisansüstü eğitime devam ediyor olmak gerekmektedir.  Kontenjan 15 ki ş i ile s ı n ı rl ı d ı r.

Süre:

Kurs 4 saat teorik bir saat temel uygulama olmak üzere toplam 5 saat olarak tasarlanmıştır.

Kurs Kriterleri

Kursa katılan öğrencilerin uygulamalara katılmak için bilgisayar getirmeleri zorunludur.

Bu kursa katılan kişiler Afetlerde Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji II kursuna katılabileceklerdir.

 

Koordinatör/E ğ itmen:

Arş. Gör. Hüseyin KOÇAK (Koordinatör) MSc, DMC, PA PhD

Arş. Gör. Cüneyt ÇALIŞKAN Msc, PhD Candidate

E ğ itim Yeri:

Katılımcılara daha sonra mail ile duyurulacaktır.

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: infoayay@gmail.com