Üst Banner

AYAY Mezunlarının Tezleri

 

Sıra No

Tez Yazarı

Tez Adı

Üniversite/Enstitü

      1

Aysun YURDAKUL

Burdur İl Merkezinde Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Aynı Nedenle Birden Fazla Kez Sağlık Kuruluşuna Başvuru Sıklığı, Depresyon Sıklığı, Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler

Selçuk Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2

Bektaş SARI

Türkiye’de Afet Eğitimi Uygulamalarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü

3

Cüneyt ÇALIŞKAN

Gökçeada ve Bozcaada’dan 01.01.2009-31.12.2013 Tarihlerinde 112 Ambulansları İle Sevk Edilen Hastaların Ambulans Hasta Kayıt Formlarının Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

4

Ebru İNAL

Acil Durumlara/Afetlere Bireysel Hazırlığı Değerlendirmek için Sağlık Inanç Modeli’ne Dayalı Ölçek Geliştirme

Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

5

Fulya SAĞ

Doğal ve Beşeri Afetlerin İnsan Psikolojisi Üzerine Etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü

6

Hüseyin KOÇAK

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin 01.01.2001 İle 31.12.2012 Tarihleri Arasındaki Deniz Kaza/Olay Raporları İle Tıbbi Tahliye Raporlarının Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

7

İsmet ÇELEBİ

Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık Personelinin Deprem Bilgi Düzeyi, Depreme Hazırlık Durumu Ve Etkileyen Etmenler

Dokuz Eylül Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

8

Melikşah TURAN

Acil Yardım, Kurtarma Ve Müdahale Çalışanlarının Liderlik Stilleri İle Çatışma Yönetim Stratejilerinin İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Erzurum İli Örneği

Gümüşhane Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 

9

Murat KULOĞLU

Bir İlin Merkez 112 Acil Yardım İstasyonlarında Çalışan Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Düzenlenen Olay Yeri Triajı (Start Yöntemi) Hizmet İçi Eğitiminin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

10

Mustafa DOĞAN

İl Bazında Afet Lojistiği: Kocaeli İli Örneği

Bahçeşehir Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü

11

Osman Furkan ERGÜN

Türkiye'de Büyük Ve Küçük İtfaiye Örneklerinde Müdahale Biriminde Çalışan İtfaiyecilerin İş Kazası Geçirme Durumları, Çalışma Şartları Ve Mesleki Memnuniyetleri

Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

12

Ömer YAVUZ

Afetler Sonrası Yapılan Sosyal Yardımlar Ve Hizmetler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü

13

Sami AKPİRİNÇ

Şanlıurfa İl Merkezine Bağlı Köylerde Tarım İş Kolunda Akut Yaralanma Sıklığı Ve Kişi / Ortam Faktörleri

Harran Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

14

Tuncay POLAT

Erzincan Yavuz Selim Mahallesinde İkamet Eden Ulaşılabilen 18 Yaş Ve Üstü Bireylerin Temel Afet Bilinci Bilgi Düzeylerinin Saptanması

Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

15

Yusuf GÜNER

Çanakkale İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Çalışan Personelin Afet Tıbbı Konusundaki Bilgi Düzeyleri

Pamukkale Üniversitesi/Halk Sağlığı Enstitüsü

 

*Bu veriler YÖK Akademik ve YÖK Tez Merkezi’nden elde edilmiştir.

**Tablo yazarların adları dikkate alınarak alfabetik olarak düzenlenmiştir.

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: infoayay@gmail.com