Üst - Reklam

İçişler Bakanlığı GAMER'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirildi

İçişler Bakanlığı GAMER'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirildi

T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Dr. Selim Çapar ile görüşülerek hem AYAYDER hemde  Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü hakkında bilgi verildi. Bölümün kuruluş amacı ve istihdam edildiği pozisyonlar anlatılarak GAMER bünyesinde nasıl değerlendirilebileceği konuşuldu.

Başkan bey, Güvenlik ve Acil Durumlarda GAMER'in görev ve sorumluluklarından bahsederek, sahada görev alan kurum ve kuruluşların koordinasyonunda önemli bir yapı taşı olduklarının altını çizdi.

GAMER Nedir - Amacı Nedir ?

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde toplumun düzeninin ve güvenliğini, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyen, huzurunu bozan, yaşam standardını ve kalitesini düşüren olaylarda artış gözlemlenmekte ve bu olaylar yönetimsel açıdan karmaşık, bütün toplum kesimlerini ve kurumsal yapıları etkilen bir özellik göstermektedir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini güvence altına almak, kamu düzeni ve güvenliğini temin etmek, toplumsal yapının güven ve huzur içinde işleyişini sağlamak, her türlü tehdit ve soruna anında karşılık vermek, sorun öncesi, sorun anında ve snrasında süreçleri doğrı ve etkin bir şekilde yönetmek, planlamak, çözüm üretmek, mağduriyetleri gidermek, iyileştirme ve rehabilitasyon için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere 7/24 esasına göre Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) 'nin  2016 Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi ile bakanlık ve valilikler düzeyine kurulması uygun görülmüştür.

Kurulma amacı ise; GAMER, Toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetlerin uygulanmasını sağlayacaktır.

GAMER Başkanı Dr. Selim Çapar'ın derneğimize ve mesleğimize göstermiş olduğu ilgi ve alakası için teşekkür ederiz.

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org