Üst - Reklam

Dernek Başkanımız Hüseyin KOÇAK ve Başkan Yardımcımız Cüneyt ÇALIŞKAN IFRC 33. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Yasal Toplantılarına Katıldı

Dernek Başkanımız Hüseyin KOÇAK ve Başkan Yardımcımız Cüneyt ÇALIŞKAN IFRC 33. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Yasal Toplantılarına Katıldı

 Antalya’da 5-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Türk Kızılayı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Uluslararası Kızılhaç Kızılay (RCRC: Red Cross Red Crescent) Hareketinin Yasal Toplantılarına Dernek Başkanımız Arş. Gör. Hüseyin KOÇAK ve Başkan Yardımcımız Arş. Gör. Cüneyt ÇALIŞKAN gözlemci olarak katıldı. Toplantıya Kızılay Kızılhaç derneklerinden 189 Ülke Delegasyonu katıldı. Toplantı Genel Kurul (GK)(General Assembly), RC2 Forum (Red Cross and Crescent Forum) ve Delegeler Konseyi (Council of Delegates), RCRC Gençlik Forumundan oluşmaktadır.

5 Kasım 2017 günü gerçekleştirlen Türk Kızılayı tarafından verilen Gala Yemeğinde Dış İşleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem KINIK bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Anadolu Ateşi dans grubu tarafından Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

6-8 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 21. GK toplantısında IFRC Dünya Başkanı ve Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Afrika Kıta başkanlarının seçimi gerçekleştirildi.2009-2017 yılları arasında Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu (IFRC: International Federation Red Cross and Red Crescent Societies) Başkanı olan Tadateru Konoé yaptığı konuşmada 8 yıllık yönetiminde karşılaştığı 8 zorluktan bahsetti. Bunlar hareketin ulusal derneklerle olan ilişkisi, tehditler, uyum ve koordinasyonun sağlanması, dürüstlük, afetlere hazırlık ve dirençlilik, göç, insani eğitim, finansman konularından oluşmaktadır. 6 Kasım 2017 günü gerçekleştirilen seçimde 2017-2021 dönemi IFRC Başkanlığına 98 oy ile İtalyan Kızılhaç Başkanı Francesco ROCCA seçildi. Türk Kızılay Dernek Başkanı Dr. Kerem KINIK 116 oy ile IFRC Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Kıtası Başkanlığı’na seçildi. Asya Pasifik Bölgesine Çin Kızılhaç Başkanı Chen ZHU, Amerika Kıtasına Venezuela Kızılhaç Başkanı Miguel ANGEL ve Afrika kıtası başkanlığına Senegal Kızılhaç Başkanı Abdoul Azize DIALLO seçilmiştir. Genel Kurul’da IFRC’nin 2020 ve 2030 Strateji’lerine yönelik çalıştaylar gerçekleştirilerek yakın gelecekteki çalışmalar değerlendirilmeye alındı.

9 Kasım 2017 günü gerçekleştirilen RC2 Forum'da dünden bugüne ve geleceğe gelişen teknoloji ve Kızılay Kızılhaç Hareketine olan etkileri, gelecekteki beklentiler, sosyal yaşama yansımaları gibi konular ele alındı. RC2 Forumda küçük veriden büyük veriye, akıllı yardım, insani yardımın finansmanı, nakit temelli müdahalleler ve yönlendirmeler dijitalleşen dünya'da toplumların geleceği gibi güncel pek çok konuda çalıştaylar gerçekleştirilerek 2030 Stratejisine yönelik yansımaları ele alındı.

10-11 Kasım 2017 günlerinde ise Delegeler Konseyi toplantısı ve çeşitli konularda çalıştaylar gerçekleştirildi.

 

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org