Üst - Reklam

Türk İtfaiye Teşkilatı 304. Yılını Kutluyor..

Türk İtfaiye Teşkilatı 304. Yılını Kutluyor..

Türk İtfaiye Teşkilatı 304. Yılını Kutluyor…

Ülkemizde her yıl 25 Eylül ve 1 Ekim tarihleri yangından korunma haftası yada itfaiyecilik haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta içinde, yerel itfaiye ekipleri tarafından çeşitli görsel ve eğitsel amaçlı etkinlikler yapılmaktadır. Bu amaçla, vatandaşlarımız yangınlar ve bu yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda bilinçlenmekte, itfaiye teşkilatını daha yakında tanıma fırsatı bulmaktadır.

Türk itfaiye teşkilatı; tulumba cinsi araçlardan modern dizaynlı araçlara, tulumbacılardan günümüz ateş kahramanlarına kadar geçen uzun soluklu bir serüvenden geçmiştir. Bu teşkilat kurulduğu yıldan günümüze kadar, hem müdahalede bulunduğu olayların çeşidi hem de içinde barındırdığı nitelikli personel sayısını arttırmıştır.

Tulumbacılardan günümüz ateş kahramanlarına kadar geçen zaman içinde bu teşkilatta değişmeyen tek unsur, bu işi severek ve gönüllü olarak yapmak  olmuştur.  Bu meslekte, gönüllük ve mesleğe adanmışlık bilgi ve tecrübe kadar önem arzetmektedir.

Ateş kahramanları, her ne kadar usta çırak ilişkisine dayalı olarak yetişse de günümüzde teknik becerisi yüksek ve muhakeme gücü yetkin olan itfaiyeciler yetiştirilmesi amacıyla tüm eğitim kademelerinde eğitimler verilmektedir.  Bu nedenle, eğitim yönünden güçlü, araç-gereç ve ekipman bakımından yeterli ve modern dünya itfaiyeleriyle yarışabilecek kadar güçlü itfaiye birimlerimiz ortaya çıkmıştır.

İnsan hayatını odak noktası haline getiren itfaiye mesleğinin gelişimi ve gücü toplumları afet ve acil durumlara karşı her zaman hazır tutacaktır. Bu bilinçle, itfaiye haftasının sadece bir hafta ile sınırlı kalmayıp tüm zamanlar için geçerli olmasını temenni ediyor, yangınlara ve acil durumlara karşı dirençli bir toplum oluşmasını hedefliyoruz.

AYAYDER olarak Türk İTFAİYE Teşkilatının İtfaiyecilik Haftasını kutluyoruz

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org