Üst - Reklam

I. AYAYDER Akademi Toplantısı Ankara'da Gerçeleştirildi

I. AYAYDER Akademi Toplantısı Ankara'da Gerçeleştirildi

I. AYAYDER Akademi Toplantısı Dünya Afet Risk Azaltma Günü olan 13 Ekim 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantı ÇOMÜ AYAY programının ilk mezunlarından Öğr. Gör. Mustafa DOĞAN'ın Yerel Yönetimlerin Afetlerdeki Rolü konulu sunumu ile başladı. Ardından 2.'si düzenlenen Afetlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri kursu kapsamında tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar, AYAY alanındaki Dünya'daki ve Türkiye'deki Akademik Dergiler, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri için Dünya'daki burs fırsatları ile Dünya genelinde düzenlenen bazı akademik toplantılar değerlendirilmiştir.

Toplantının ikinci kısmında Ankara Üniversitesinden Öğr. Gör. Gökhan AYTEKİN tarafından Afet Epidemiyolojisinde İstatiksel Yöntemler başlıklı bir konuşma gerçekleştirilmiştir. Ardından AYAYDER Çalışma komisyonlarının konularına göre 6 ve 12 aylık hedeflerini belirlemek için bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Katılım sağlayan lisansüstü eğitim yapan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

AYAYDER AKADEMİ

 

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org