Üst - Reklam

İşletmeler ve Kamu Kurumlarında Risk Yönetimi ve Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi Kitabı

İşletmeler ve Kamu Kurumlarında Risk Yönetimi ve Acil Durum Planı Hazırlama Rehberi Kitabı

İşletme ve kamu kurumlarında ortaya çıkabilecek iş güvenliği sorunlarına karşı önceden tedbirler alarak riskleri yönetmek ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, günümüz işletme yönetimi anlayışının esaslarından biridir. Ülkemizde iş güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler etkin olarak yakın zamanda yapılmış olmakla birlikte, yürürlüğü halen tartışılmaktadır. Hâlbuki her yıl işletmelerde çok miktarda iş kazasıyla birlikte mal ve can kaybı yaşanmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle iş güvenliği ile ilgili gelişmiş bazı ülkelerde ve ülkemizde risk yönetiminin kısa tarihçesini vererek bir kültür oluşturmaya ve mukayese yapmaya imkân tanıyoruz. Kurumsal risk yönetiminin, risk analizinin ve raporlanmasının nasıl yapılacağını bir örnek üzerinden açıklıyoruz. Devamında bir acil durum planı örneği ile yapılması gereken kurumsal risk yönetimi planlamasını gösteriyoruz. Önemli olanın bilmekten öte uygulamak olduğuna işaret ediyoruz.

Bir bilimsel araştırmanın sonucu olan bu çalışmayla, bir tek yöneticide bile iş güvenliğinin risk yönetimi anlayışıyla yönetilmesine katkı sağlamayı büyük bir kazanç sayıyoruz.

Çünkü;

“Risk yönetirseniz, kriz yönetmek zorunda kalmazsınız!”

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat BOSTAN ve Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Eyyüp YİLDİZ tarafından hazırlanan İşletmeler ve Kamu Kurumlarında Risk Yönetimi ve Acil durum Planı Hazırlama Rehberi isimli kitap Nobel yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Kitap içeriğine ulaşmak için tıklayınız...

Sayın Bostan ve Yıldız'ı yeni bilimsel yayınından dolayı tebrik ediyor, akademik çalışmalarında başarılar diliyoruz.

AYAYDER YÖNETİM KURULU

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org