Üst - Reklam

Yönetim Kurulu Üyemiz ve Üyelerimiz TEAMS Eğitimine Katıldı

Yönetim Kurulu Üyemiz ve Üyelerimiz TEAMS Eğitimine Katıldı

Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet KOZYEL, dernek üyemiz Arş. Gör. Gülhan ŞEN ve Zeynep ALDEMİR Medeniyet Üniversitesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı, Acil Sağlık Takımları ve Avrupa Medikal Birimler-TEAMS Projesi Eğitimi'ne (Training for Emergency Medical Teams and European Medical Corps) katıldı.

Acil Sağlık Takımları Projesi (Emergency Medical Teams-EMTs)  Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında, afetlere müdahale eden EMT'lerin kapasitelerini, hizmetlerini ve asgari standartlarını belirleyerek kalitesini, hesap verilebilirliğini ve koordinasyonunu geliştirebilmek amacıyla 2010 yılında başlatıldı. Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği (AB), AB içindeki ve dışındaki acil durumlara yönelik tıbbi malzeme ve tıbbi takımları seferber etmeye yardımcı olmak için Avrupa Tıbbi Birimler (European Medical Corps-EMCs) projesini başlattı.  TEAMS projesi Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) kuruluşu tarafından finanse edilen bir proje olup acil sağlık takımları için; düşük gelirli ve kaynakların yetersiz olduğu ülkelerde, operasyonel ekip eğitimine odaklanmış, sürdürülebilir, standartlaştırılmış, onaylanmış ve uygun maliyetli bir eğitim paketi geliştirmeyi, denemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

TEAMS Projesinin amaçlarının arasında;

  • EMT'ler için operasyonel ekip eğitimine odaklı bir eğitim çerçevesi oluşturmak.
  • Öğretim materyalleri geliştirmek ve etkili eğitim yöntemlerini tanımlamak.
  • Projenin ötesinde sürdürülebilir öğretim materyallerinin verilmesini kolaylaştırmak için düşük maliyetli bir e-öğretim platformu uygulamak.
  • Genel eğitim paketini iki ana eğitim etkinliği boyunca yönlendirmek.
  • Eğitimin etkinliğini öğrenme çıktıları, katılımcının memnuniyeti, eğitim alan takımların teknik ve teknik olmayan becerilerindeki gelişim ve fayda-maliyet açısından değerlendirmek.
  • Eğitim paketinin kalitesini değerlendirmek.

Projenin ortakları arasında Doğu Piedmont Üniversitesi Acil ve Afet Tıbbı Araştırma Merkezi (Università del Piemonte Orientale, Research Center in Emergency and Disaster Medicine-CRİMEDİM), Manchester Üniversitesi İnsani Yardım ve Çatışmalara Müdahale Enstitüsü (The University of Manchester, Humanitarian and Conflict Response Institute), Karolinska Enstitüsü, Tel Aviv Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Humedica isimli STK ve Novareckon isimli özel bir şirket yer almaktadır.

4 gün süren eğitim sırasında katılımcılara, ilk gün afetler ile ilgili genel bilgiler, etik ikilemler, genel tıbbi müdahale ilkeleri, Nepal Depremi, Marmara Depremi, Van Depremi ile ilgili tecrübe paylaşımı yapıldı. İkinci gün afetlere müdahalesi öncesi hazırlık ve afete müdahale ile ilgili masa başı tatbikatları yapıldı sonrasında sahra hastanesinin kurulumu gerçekleştirildi. Üçüncü gün sabahtan triyaj, tıbbi olgu yönetimi, raporlama ile ilgili masa başı tatbikatı yapıldı ve sonrasında kitlesel yaralanmalı olaylar da triyaj, tıbbi yönetim ve ölü beden yönetimi ile ilgili saha tatbikatı yapıldı. Dördüncü gün ise afet bölgesinden ayrılış sırasında meydana gelebilecek sorunlar ile ilgili saha tatbikatı gerçekleştirildi. Sonrasında sertifika töreni yapıldı ve eğitim ile ilgili geri bildirimlerin alınmasının ardından sona erdi.

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org