Üst Banner

AYAYDER Yönetim Kurulu

  

Dr. Hüseyin KOÇAK (Başkan)

1986 Yılında Aksaray’da doğdu. 2004 yılında Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü bitirdi. İki yıl özel sağlık kuruluşlarında görev yaptıktan sonra 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMU) Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programını kazandı. 2007 yılında Çanakkale 112 Komuta ve Kontrol Merkezi’ne Acil Tıp Teknisyeni olarak atandı. 2010 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programını başarı ile tamamladı. Şubat 2011′de Hacettepe Üniveristesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Afetlerde  Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Master)” Programını kazandı. 2011 yılında  Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği’nin (AYAYDER) Kurucular Kurulunda yer aldı. Aynı Yılın mayıs ayı İçerisinde Ankara Afet ve Acil Durum Merkezine atandı. Kasım 2011′den itibari ile ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2014 yılında Afetlerde Sağlık Yönetimi master programını başarı ile tamamladı. Halen  ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kamu Yönetimi” Doktora programında akademik eğitimine devam etmektedir. 2017-2018 yılları arasında Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezinde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. 2018 yılı Ekim ayı itibari ile Türk Kızılay Genel Müdür Danışmanlığına atanmıştır. Başarı bursu ile kazandığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Afet Tıbbı Doktora programını başarı ile tamamlayarak Ph.D. derecesini almıştır.

İletişim: kocakhuseyin@outlook.com, huseyinkocak@comu.edu.tr, huseyin.kocak@ayayder.org

CV: http://aves.comu.edu.tr/979/

 

   

 Dr. Cüneyt ÇALIŞKAN (Başkan Yardımcısı)

1987 yılında Muğla’da doğdu ve 2005 yılında Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü bitirdi. Bir yıl süreyle özel sağlık kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2007-2012 yılları arasında Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezinde Acil Tıp Teknisyeni olarak çalıştı. 2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” ve Anadolu Üniversitesi “Kamu Yönetimi” lisans programlarını tamamladı ve aynı yılın Şubat ayında mesleğiyle ilgili Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği’nin (ADAYDER) Kurucular Kurulunda yer aldı. 2012 yılının aralık ayında ÇOMÜ Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Haziran 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü “Afetlerde Sağlık Yönetimi” yüksek lisansı ve 2019 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programlarını tamamladı. Çalışkan, 2016 yılı Eylül ayında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Doktora programını 2020 yılında başarı ile tamamlayarak PhD derecesini almıştır.

İletişim: cuneyt.caliskan@ayayder.org

 

 

Bektaş SARI (Başkan Yardımcısı)

1990 Yılında Çorum'da doğdu. 2009 yılında Çorum Sağlık Meslek Lisesi Anestezi Teknisyenliği bölümünü bitirdi. 2011 yılında Pamukkale Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon programını tamamladı. 2011 yılında İzmir Konak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine Sağlık memuru olarak atandı. 2013 yılında Çanakkale Devlet hastanesine tayin oldu. 2014 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Sağlık Yüksek Okulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programını tamamladı. 2016 yılında ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Afet Eğitimi ve Yönetimi Yüksek lisans programını tamamladı. Yüksek Lisans Tez başlığı 'Türkiye'de afet eğitimi uygulamalarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi' dir. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Doktora programını kazanarak eğitim hayatına devam eden Sarı; 2019 yılından itibaren Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezinde, Acil Yardım ve Afet Yönetim Uzmanı olarak çalışmaktadır.

İletişim: bektas.sari@ayayder.org

 

 

Mehmet KOZYEL (Finans Sorumlusu)

1993 Yılında Denizli’de doğdu. 2011 yılında Tavas Bekir Güngör Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü bitirdi. Mezuniyet sonrası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi programına yerleşti.  Aynı yıl Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışmaya başladı. 2012 yılı Kasım ayında UMKE temel eğitimini aldı ve 2016 yılı Nisan ayına kadar aktif görev aldı. 2014-2015 yılları arasında ÇOMÜ Afet Eğitim Topluluğu Yönetim Kurulunda görev aldı. 2016 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünü bitirdi. Halen Çanakkale 112′de çalışmaktadır. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Afetlerde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programını kazandı. 2020 yılında "Çanakkale 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne Bağlı Hava Ambulansının 01.09.2009-31.12.2018 Tarihleri Arasındaki Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi" başlıklı tezini savunarak bilim uzmanlığı derecesini aldı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Doktora programını kazandı.

İletişim: mehmet.kozyel@ayayder.org

 

   

Jale YAZGAN (Genel Sekreter)

1989 Yılında Konya’da doğdu. 2007 yılında Karapınar Yabancı Dil Ağırlıklı Süper Lise'den mezun oldu. 2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programını kazandı ve 2013 yılında tamamladı. Temmuz 2013 yılında MAYAMED Medikal’de çalıştı. 2015 yılı Ocak ayında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Afet Eğitimi ve Yönetimi yüksek lisans programını kazandı ve 2017 yılında "Sivil Toplum Kuruluşlarında Çalışanların Empatik Beceri ve Tükenmişlik Düzeyi İncelenmesi" başlıklı tezini savunarak mezun oldu. 2015 yılı Ocak ayından 2016 yılı Eylül ayına kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi İlk ve Acil Yardım programında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2016 Eylül - 2019 Haziran tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 2019 Yılı Haziran ayı itibariyle de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi programına Öğretim Görevlisi olarak atandı.


İletişim: jale.yazgan@ayayder.org 

 

 

 Galip USTA

Giresun- Görele İlçesinde Doğdu. İlköğretim ve orta öğretimini Görele Tamamladı. 2007 yılında Sağlık Bakanlığına Bağlı Çanakkale 112’ de göreve başladı. 2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Acil yardım ve Afet Yönetimi lisans programını bitirdi. Aynı yıl Eğitim Fakültesinde Formasyon eğitimini tamamladı. 2011 Yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı. Aynı yıl içinde kurum değiştirerek Tekirdağ il afet ve acil durum müdürlüğüne geçti. Daha sonra Kpss sınavına girip Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Taşköprü Anadolu Sağlık Meslek lisesine Acil Sağlık öğretmeni olarak atandı. Artvin Çoruh Üniversitesinde Öğretim Görevlesi Olarak çalışmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Yüksek lisansına devam etmektedir. 2011 Yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği Kurucu üyesi olup , 2011-2015 Y��lları arasında Genel Başkanlık Görevini, 2015-2017 yılları arasında Başkan Yardımcılığı Görevini yürüten Usta, 2017'den günümüze Dernek Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir. 2018 yılında Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetim Doktora programın başlayan Usta, akademik eğitim hayatını Gümüşhane'de devam ettirmektedir.

İletişim: galip.usta@ayayder.org

 

  Mustafa Doğan

1983 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman ilinde tamamladı. 2009 yılında lisans öğrenimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Acil Yardım Ve Afet Yönetimi bölümünde tamamladı. 2009-2015 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda İtfaiyeci olarak çalıştı. 2015 yılında yüksek lisans öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü’nde yaptı.  2015 yılından bugüne Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksek Okulu’nda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı’nda doktora öğrenimine devam etmektedir. Uzmanlık alanları; afet ve acil durum yönetimi, arama ve kurtarma, itfaiye, yerel yönetimlerdir. İlkyardım eğitmenliği, uçak kaza ve kırım , cankurtaranlık, endüstriyel kurtarma, yangın olay yeri inceleme, eğitmen eğitimi gibi ulusal ve uluslararası sertifika ve belgelere sahiptir.

İletişim: mustafa.dogan@ayayder.org

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: info@ayayder.org