Üst Banner

Afet Yönetimi Eğitimi Paneli Gerçekleşti

Afet Yönetimi Eğitimi Paneli Gerçekleşti
Afet Yönetimi Eğitimi Paneli Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) başlayan V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi kapsamında  ‘’Afet Eğitimi’’ tartışıldı.

Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği (AYAYDER) ile ÇOMÜ Afet Eğitim Topluluğu işbirliği ile düzenlenen panel Süleyman Demirel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erman Coşkun, Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Eğitmeni Tülay Akgün’ün konuşmacı olduğu panele üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Binnur Meriçli Yapıcı, lisans eğitimi olarak ilk kez ÇOMÜ’de başlayan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nün ÇOMÜ için gurur kaynağı olduğunu söyleyerek yetiştirdikleri öğrencilerin öncü konumunda olduğunun, atılan her adıma dikkat etmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını ve öğrencileri bu doğrultuda yetiştirme gayretinde olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, afet yönetiminde yerel yönetimlerin, kamu ve özel kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı katılımcı bir anlayışla konuyu ele almak gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin tüm illerinde her ilin kendi afet tipinin analizlerini yapmanın ve bu tiplere uygun yönetim planlaması yapılması gerekliliğinin önemine değindi. Yerel yönetimler mevzuatında yapılan değişiklikle de gönüllü katılımcılarla işbirliğinin idare ve kamu arasında güven unsurunu sağladığını belirtti. Prof. Dr. Karaman, afet sonrası çalışmalara öncelik verilirken artık afet öncesine de önem verildiğini söyleyerek yerel yönetimlerde kent konseyleriyle ve konunun uzmanı olan mesleki kuruluşlarla disiplinler arası işbirliğinin öneminin de üzerinde durdu.

KISACA BİZ

Sağlık Bilimleri Fakülteleri / Yüksekokullarında Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında lisans derecesinde eğitim alarak bu alanda profesyonelleşen Acil Yardım ve Afet Yöneticilerinin meslek örgütüdür. Derneğimiz, mezunların istihdamına yönelik Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Türk Kızılay'ı, AFAD, İtfaiye Teşkilatları, İlgili STK'lar ve özel sektördeki çalışma alanlarında istihdamına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, dernek olarak mezunların mesleki kalitesini artırmaya yönelik mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetleri çerçevesinde kurs, çalıştay, panel, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinlikler yapmaktadır.

HIZLI İLETİŞİM

E-Mail: infoayay@gmail.com